Кино знак
Кино знак
инсталация
Ангел Чобанов / Angel Chobanov 
(България) 

10-14.09.2013, 11:00 – 20:00 
Вътрешен двор на Академията 
 
 
Пътният знак е символ, който има за цел да регулира движението по пътищата. Киното има за цел да регулира съзнанието на хората. Насилието е един от основните инструменти, които то използва, за да поражда агресия у зрителите. Ежедневно те биват заливани с реки от кръв, ставайки свидетели на хиляди престрелки и експлозии.
 
Cinema Sign е знак, който се стреми да ни накара да се замислим дали е правилна посоката, която следваме. Анализира най-нежния елемент за насилие, който се използва – шамарът. На фона на тоновете безсмислена агресия, той изглежда като нежно погалване.
 
Пътнически знак е преобразуван и превърнат в „кино знак“. Върху табела виси сенник от стара камера. Когато зрителят го повдигне и надникне през дупката, той вижда монитор, който прожектира видео и звукова творба „Tenderness”(„Нежност“), която е създадена от множество изрязани епизоди с шамари, които монтирани последователно образуват музикална творба.

Back