Стая със забавяне
Стая със забавяне
видео инсталация
Бернд Опл (Австрия) 

10-14.09.2013, 11:00 – 20:00 
Галерия Академия, НХА 
 
В тази видео инсталация Бернд Опл се занимава с медийните образи на явлението стая. В началото на видеото художникът пренася филмови сцени в движещ се миниатюрен модел с цел да постави видео камера в него и да върне полученото в резултат на това изображение в реално време. Празната стая не е единствено декор, а главното действащо лице, което се  състои в хореографирана, безкайно течаща поредица от движения. Пределите на стаята -- и чрез тях самата стая -- като че ли се размиват и дразнят възприятието на зрителя, което вече не е в състояние да посочи източника на движение. Художникът произвежда ситуации, в които движещото се изображение бива разбирано и възприемано като изкуство на архитектурата. Стаята се превръща в действие и в крайна сметка във възможна основа на разказ. (Франц Талмаир)
Back