Дигитални графити
Дигитални графити
Инсталация
Роботев 
(България) 

10-14.09.2013, 11:00 – 20:00 
Коридор на НХА 


“Дигитални графити” е интерактивна инсталация, с която могат да се създават рисунки графити с помощта на модерна цифрова технология. В тази инсталация зрителят, който използва инсталацията е и автор на рисунката, която се получава като краен резултат.

“Дигитални графити” се доближава максимално до рисуването с истински спрей - контролерът е истински кен, могат да се избират 20 различни цвята и три различни "дюзи" или дебелини на линията, с която се рисува. Качеството и естетическата стойност на графити рисунката зависи изцяло от уменията и въображението на зрителя-автор. Инсталацията е изработена от Роботев по поръчка на рекламна агенция 4+ за Sprite Graffiti Fest 2013.

Back