Едисон
Едисон
светлинно-звукова инсталация
Сибин Василев и Фабиан Блайш
(България/Германия) 
 
10-14.09.2013, 11:00 – 20:00 
Ателие 1, НХА 

Обикновените електрически крушки са на изчезване в Западна Европа. От септември 2012 година е забранена продажбата им в Германия. Но наистина ли старите модели са толкова лоши? И наистина ли новите енергоспестяващи модели са спасението за околната среда? Различни публикации на разследващи журналисти и учени твърдят друго… 

С инсталацията “Едисон” Сибин Василев и Фабиан Блайш се сбогуват с обикновената електрическа крушка и проблематизират новите технологии.


Back