Едисон - Звук. Светлина. Пространство
Едисон - Звук. Светлина. Пространство
Водещи: Сибин Василев и Фабиан Блайш (България/Германия) 
10-14.09.2013, 14:00-18:00, Ателие 1, НХА, ул. Шипка 1
Представяне на резултатите от уъркшопа:  14.09. 2013, 18:30-19:00


В уъркшопа ще бъдат разгледани следните теми: многоканални звукови обкръжения, светлината като физически феномен както и стратегии и технологии за синхронизиране на звук и светлина.
Водещите на уъркшопа - Сибин Василев и Фабиан Блайш са авторите на светлинно-звуковата инсталацията Едисон, представена в изложбената програма на фестивала: http://www.semantics-of-sound.com/edison.html

Програма на уъркшоп „Едисон“: 
1. Увод
2. Софтуер
3. Представяне на инсталация „Едисон“ на участниците в уъркшопа
4. Участници в уъркшоп „Едисон“ експериментират с инсталация „Едисон“
Back