Flock
Flock
видео инсталация
Бернд Опл (Австрия) 

10-14.09.2013, 11:00 – 20:00 
Галерия Академия, НХА 
 

Празно пространство е завладяно от облак прах, който изглежда не се подчинява на законите на гравитацията, а по-скоро ги отменя и им се противопоставя. Камерата започва да следи облака в 360-градусов изглед. В това свое видео Берд Опл сменя играта с  възприятията, като поставя във фокус архитектура и нейното изобразяване. 
Back