Хотелска стая
Хотелска стая
видео инсталация
Бернд Опл (Австрия) 

10-14.09.2013, 11:00 – 20:00 
Галерия Академия, НХА 


Нещо не е наред в тази хотелска стая. Завладява те чувство на замръзнала реалност и филмов декор, чиято природа остава неясна. Завеса от лед постепенно бива спусната над тъмния интериор на стаята и почти недоловимо, зумът на камерата ни вкарва все по-навътре в обстановката. Постепенно става ясно, че „стаята” е детайлен умален модел, а филмът-инсталация на Бернд Опл играе ледена игра с възприятията.

Back