Как да образоваме управник? - новооткрити фрагменти от наръчник
Как да образоваме управник? - новооткрити фрагменти от наръчник
интерактивна инсталация
Пьотр Вижиковски  
(Полша) 

10-14.09.2013, 11:00 – 20:00 
Галерия Академия, НХА 
 
 
Проектът симулира архивен образователен наръчник, вероятно открит в бъдещето под формата на интерактивна инсталация. Състои се от 16 страници и закони, като всяка страница стартира анимация — триизмерна сцена, изобразяваща различно политическо умение. Работата е основана на система за усилена реалност. Като държи страниците в различно положение зрителят може да променя гледната точка на триизмерната сцена. Разказът се появява на повърхността на страницата. Зрителят вижда ръката си, страницата и анимацията на видео екрана пред себе си. Законите са взети от книгата на Робърт Грийн „48 закона на властта“.

Back