Музика за плътта II
Музика за плътта II
Интерактивен музикален пърформанс за подсилено тяло
Марко Донарума  
(Италия/ Великобритания)
 
13/09/2013, 20:00 – 20:30
Ателие 54, НХА, ул. Шипка 1 
    
 
„Музика за плът II“ е интегрално опосредстване на човешкия биозвуков потенциал и алгоритмично произведена композиция. Компютърна програма улавя и си взаимодейства с музикалния потенциал на човешките тъкани, приближавайки биологичното тяло до средство, произвеждащо художественост вследствие на изчисления. 
 
По време на пърформънса движенията на мускулите и кръвта ми произвеждат подкожни механични трептения — нискочестотни звукови вълни. Сензори улавят така създадения от крайниците ми звук и го предават на компютър. По този начин „слушането“ на триенето в плътта ми дава разбиране за моето кинетично поведение. В реално време компютърът идентифицира специфични жестове, нива на силата и модели, след което, въвеждайки тази информация в алгоритъм, манипулира звука на кожата ми и го разпръсква във високоговорители, организирани в променлива формация.
 
Невронните и биологични сигнали, задвижващи действията на пърформърът се превръщат в експресивна аналогова материя — запомнящ се материален звуков пейзаж. Така границата между физическото и виртуалното тяло се размива и постепенно изчезва.

Back