Нора Караламбева, Дилян Бакалски (България) - Работа в процес, 01:48
Нора Караламбева, Дилян Бакалски (България) - Работа в процес, 01:48
Филмова & видео програма  
10-14/09/2013, 11:00 - 18:00 
Фоайе пред ателие 7, НХА 
 
“Work In Progress” е видеодокументация на ленд арт пърформанс, заснета посредством техниката на тайм-лапса. Водещ мотив в проекта е абсурдът. Чрез средствата на иронията и самоиронията, в творбата са загатнати и проблемите за преходността, безкрайността, незначителността на човеш¬ките действия на фона на вечно променящо¬то се пространство.
tb  
Нора Караламбева е от младите визуални арти¬сти, адекватни на съвремието, които се изразя¬ват свободно с различни художествени средства. По образование е художник график, специализирала в областта на шрифта, като своето вдъхновение черпи от теми от екологията, квантовата физи¬ка и археологията, както и от актуални събития.
Дилян Бакалски е изучавал и специализирал последователно: индустриален дизайн, плакат и ди¬гитални изкуства. В момента изследванията му се движат по тънката електриково-зелена линия между изкуство и наука.
  
Back