София Морага Сариего (Чили) - Пулс, 01:35
София Морага Сариего (Чили) - Пулс, 01:35
Филмова & видео програма  
10-14/09/2013, 11:00 - 18:00 
Фоайе пред ателие 7, НХА 
 
Съвременните градове живеят в забързан ритъм, свободните пространства стават все по-редки и хората трябва да живеят с други хора. Ритъмът или пулсът на тази гигантска машина е построена, за да бъде внушителна човешка структура. Така наподобява ситуация, често срещана в големите градове, където общественият транспорт е все по-малко насочен към хората и носи нови и нови рискове.

София Морага Сариего е художник, работещ в областите на компютърна графика и нови медии.

 
Back