Роб Фишер
Роб Фишер
Роб Фишер (hexler) е независим разработчик на софтуер, музикант и визуален художник от Мюнхен, който в момента работи в София.
 
hexler разработва специализиран софтуер за собствените си аудио-визуални пърформанси и инсталации, средства за публикация на други художници, като модулните сензорни екрани OSC и MIDI контролни повърхности TouchOSC.
 
Провежда семинари по графика и компютърно програмиране на събития по целия свят, посветени на дигитална култура и изкуство. 

Back